Menü

palyazat
palyazat

Minden, amit tudni akarsz a Napenergia Plusz Programról

A Napenergia Plusz Program célja a háztartások saját célú energia-termelésének ösztönzése, különösen a modern villamosenergia tárolók használatán keresztül. Lehetőséget kínál magánszemélyeknek, akik rendelkeznek saját tulajdonú, lízingelt vagy haszonélvezeti jogú lakóingatlannal, hogy vissza nem térítendő támogatással, megújuló energiaforrásokkal lássák el lakóépületeiket.

A felhívás célja, hogy továbbra is támogassa a lakossági háztartási méretű napelemes kiserőművek (HMKE) telepítéseit, folytatva ezzel a beruházásokat a 2024. januárban bevezetett napelemes bruttó elszámolás után is.


A Program keretösszege 75 800 000 000 Ft (hetvenmilliárd nyolcszázmillió forint). Területi korlátozás nincs.


A támogatási időszak a rendelkezésre álló keret kimerüléséig tart, és a támogatói honlapon és pályázati felületen hirdetmény tesz közzé a Felhívás lezárásának vagy felfüggesztésének pontos idejéről, ha a vissza nem térítendő támogatás kerete elfogy. 


A beruházás megvalósításának legkésőbbi dátuma a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 24 hónap. A záró kifizetési igénylést legkésőbb a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 25 hónapon belül szükséges benyújtani. Amennyiben a beruházás a megadott határidőben nem valósul meg, a Támogató visszavonhatja a támogatói okiratot és visszakövetelheti a kifizetett támogatási összeget. 


A támogatás formája önrészből és vissza nem térítendő támogatásból áll. A támogatás intenzitása a támogatott beruházás elszámolható összköltségének maximum 66%, azaz hatvanhat százaléka, de legfeljebb 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint.

A program résztvevői olyan magyar állampolgárok lehetnek:


 • akik nagykorúak, cselekvőképesek, és 

 • rendelkeznek magyar adóazonosító jellel. 


A támogatási kérelmet a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakhellyel rendelkezők nyújthatják be. A magánszemélyeknek résztulajdonnal, haszonélvezeti joggal vagy lakáscélú lízingszerződéssel kell rendelkezniük a beruházással érintett magyarországi lakóingatlanban. A résztvevők előzetesen jóváhagyott előregisztrációval kell rendelkezzenek.


Olyan fontos jogszabályok, mint a számvitelről szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény és végrehajtási rendeletei irányítják a programban való részvételt és a támogatás felhasználását.


A támogatásra jogosult személyek köre kizárólag magánszemélyekre korlátozódik, akik teljesítik a program által meghatározott kritériumokat. Egy magánszemély csak egy pályázatot nyújthat be, és az előzetes jóváhagyott előregisztráció is szükséges a részvételhez.


A támogatásban többek között nem részesülhet olyan pályázó:

 • aki köztartozással rendelkezik, 

 • részt vesz a Felhívásban való értékelésben, 

 • nem természetes személy, 

 • nincs magyar adóazonosító száma, 

 • kiskorú, 

 • nem teljesítette korábbi támogatási kötelezettségeit, 

 • amennyiben az ingatlan egy vállalkozás része.


A támogatási kérelem elutasításra kerül, ha nem a jogosult vagy meghatalmazottja nyújtotta be, valamint ha nem felel meg a jogosultsági ellenőrzés feltételeinek.


Az elfogadható költségeket részletesen meghatározottak a támogatási programban. 


Csak olyan költségeket lehet elszámolni a beruházás költségvetésében, amelyeket az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény és a Számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően számlákkal igazolnak, és amelyek a támogatott beruházás során felmerültek. 


Az elszámolható költségek három fő kategóriába sorolhatók: 

 • előkészítés, pályázati adminisztráció, 

 • tervezés, engedélyezés költségei (maximum 20% a projekt teljes költségéből), 

 • eszköz- és anyagköltségek (maximum 70% a projekt teljes költségéből), valamint munkadíj (maximum 30% a projekt teljes költségéből). Az elszámolható költségeket és a támogatás összegét forintban kell meghatározni.


A Program keretében támogatható tevékenységek közé tartozik:


 • a HMKE telepítése 4-5 kW teljesítményű inverterrel és 7,5-10 kWh kapacitású tárolóval. A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet. 

A beruházás megkezdése a sikeres előregisztráció után lehetséges, de az előregisztráció jóváhagyása előtt megkezdett beruházások nem támogathatók. Csak olyan beruházások költségei számolhatók el támogatásként, ahol a kivitelező vállalja a minimum 10 év rendszergaranciát és a minimum 5 év kivitelezői garanciát.  Emellett a kivitelező köteles olyan eszközöket használni, amelyekre minimum 10 év termékgarancia vonatkozik a napelemek és a tároló esetében, valamint minimum 5 év termékgarancia az inverter esetében. 


Fontos megjegyezni, hogy csak új beruházások támogathatók, meglévő rendszerek bővítése, átalakítása vagy cseréje nem részesül támogatásban!


Az előzetes regisztrációra 2024. január 15-től van lehetőség. 


A regisztráció kizárólag magyar nyelven, az elektronikus úton elérhető pályázati felületen lehetséges, melyhez ügyfélkapus azonosítás szükséges. Az adatlapok kitöltése és a szükséges dokumentumok csatolása szükséges a regisztrációhoz, ahol a pályázati felület elérhető: https://napenergiaplusz.nffku.hu. Minden beérkező regisztrációs kérelem egyedi azonosító jelet kap.


A kérelmet a lakóingatlan tulajdonosán vagy haszonélvezettel rendelkező magánszemély, valamint meghatalmazottja is benyújthatja a megfelelő jogosultságokkal. A regisztráció során a beruházott lakóingatlan alapadatait kell megadni, és minden lakóingatlanra csak egy támogatási kérelem nyújtható be. A jogosultság igazolása a helyrajzi szám alapján történik, osztatlan közös tulajdon esetén pedig ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás vagy közjegyzői okirat alapján. Fontos megjegyezni, hogy ugyanazon lakóingatlanra már regisztrált személy ne nyújthasson be újabb regisztrációs kérelmet. Az Ügyfélkapus regisztráció a Kormányzati Portál ügyfélkapu szolgáltatását használja, amely a pályázati felülethez való belépéshez szükséges személyazonosítást biztosítja. A regisztráció térítésmentesen kezdeményezhető bármely magyarországi okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálatban vagy más erre felhatalmazott intézményben. Az első személyes megjelenést követően további ügyintézéshez nincs szükség személyes jelenlétre, a későbbi teendők elektronikus úton intézhetők. Az Ügyfélkapus regisztráció arckép-azonosítással is elvégezhető, és részletes információkért látogass el a https://ugyfelkapu.gov.hu/ weboldalra. További információkat az ide kattintva elérhető pályázati felhívásban olvashatsz!